มาดูการใช้งานโปรแกรมบัญชี

อย่างที่รู้ๆกันว่า ในแวดวงการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งในงานของรัฐเอง ในหลายๆหน่วยงาน หลายๆองค์กร ต้องมีขายซื้อขายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายของประเภทต่างๆ ขายสินค้า ขายบริการต่างๆ ล้วนมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง หรือในหน่วยงานของภาครัฐก็มี การซื้อขายเช่นกัน เช่นในหน่วยงานแพทย์ก็มีการซื้อขายยา ที่ดินก็ต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งในอดีตคนเรา ทำบัญชีผ่านกระดาษสมุดต่างๆ แต่ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำบัญชีสะดวกขึ้นมาก โปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็ค่อยๆทะยอยออกมาให้เลือกมากาย เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สะดวกในการทำบัญชี คำนวนเงินรายรับต่างๆได้ง่ายมากขึ้น เฉกเช่นโปรแกรมนี้ ลองตามไปดูว่าใช้งานเป็นยังไง ง่ายจริงรึเปล่า ลองดูกันได้เลยครับ